Carnaval Ninove Carnavalcomité

Voorzitter :

 

 

Het ComitÉ is het overkoepelend orgaan binnen carnaval Ninove. alle carnavalsinstanties hebben hierin een vertegenwoordiging. Nieuw dit jaar (2008) was het initiatief van het comitÉ om samen met de vertegenwoordigers van de carnavalgroepen, werkvergaderingen te organiseren om diverse hekelpunten ivm carnaval samen op te lossen. Dit initiatief is zowel bij de carnavalist als bij de carnavalsinstanties positief onthaald, en zal zeker navolging krijgen.

 • Functie
 • Structuur
 • Contact
 • Woordje van de voorzitter

 

Het comité is een adviesgevend coördinatie orgaan en beoogt enkel en alleen de organisatie en het welslagen van carnaval Ninove in het algemeen.

Het helpt er voor zorgen dat de verschillende instanties hun doelstellingen voor carnaval Ninove kunnen realiseren en coördineert alle aktiviteiten.

 

Het Comité heeft geen financieële middelen.

 

Er wordt in principe elke 2e maandag van de maand vergaderd.

 

Carnavalscomité

 

 • Voorzitter                     Pascal Carael (waarnemend)
 • Secretaris                   Goessens Johan (Karnavalraad)
 • Lid
  • Carael Pascal (Karnavalraad)
  • Carael Patrick (Prinsencaemere)
  • De Deyn Ivo (Ridders in de Wortelorde)
  • De Spiegeleer Lydia (Raadsdames)
  • D'Hooghe Elie (Feestcommissie)
  • Herremans Eric (Prinsencaemere)
  • Schietecat Pascal (Feestcommissie)
  • Timmermans Pascale  (Raadsdames)
  • Luysterman Bruno (Ridders in de Wortelorde)

   

   

   

   

  Het Carnavalcomité Ninove - 11-11-2014 -

 

 

 • Waarnemend voorzitter: Pascal Carael
 • Telefoon : 054/33.22.32
 • e-mail : Pascal Carael
 • Secretaris: Goessens Johan (Karnavalraad)
 • e-mail: Johan Goesssens

 

 

Voorzitter Carnavalcomité :


 

 

Woordje van de voorzitter

 

Het Carnavalscomité van Ninove werd opgericht in 1972.
Het doel van het Comité is enkel en alleen het coördineren van de meeste officiële activiteiten en advies geven aan de deelnemende instanties teneinde het hoofddoel, van carnaval Ninove een topfeest maken, op een constructieve en gestructureerde manier te laten verlopen.

 

De werking van het Comité bestaat erin, door maandelijks te vergaderen, raakpunten te zoeken onder de deelnemende instanties en/of de deelnemende groepen om elkaar te helpen waardoor we er samen voor zorgen dat carnaval Ninove ieder jaar weer een origineel en spetterend feest wordt.


Belangrijk te weten is dat het Comité al dit realiseert zonder enige financiële middelen.

 

Ook de samenwerking met de beleidsmensen van de Stad en de hulpdiensten is een zorg voor het Comité. Waarvoor dank aan deze mensen, wij hebben hen hard nodig.

 

Tenslotte en zeker niet het minst belangrijke, is het contact met de echte carnavalist.

Zonder deze laatste zou er geen carnaval bestaan.

 

Het Comité heeft in het verleden bewezen dat het zijn doel niet voorbijschiet.


Vele veranderingen die de laatste jaren op carnavalgebied zijn doorgevoerd, hebben een oorsprong  in het Comité gekregen. Ik denk hierbij aan het noodplan en aan diverse workshops met carnavalsgroepen.
Ik bedank hiervoor dan ook al mijn voorgangers, maar zeker alle vroegere & huidige leden van het Carnavalscomité.

 

Laten we er dus met zijn allen SAMEN voor zorgen dat carnaval Ninove nog enorm vele jaren mag blijven bestaan en als het even kan nog verder groeien.

 


Voorzitter carnavalscomitÉ Ninove
.