De Prinsencaemere

Voorzitter (Opperhoofd): HERREMANS ERIc

 

Een zekerheid heeft de Prinsencaemere als enige carnavalsinstantie, en dat is dat hun groep elk jaar groeit. Elk jaar stelt de Karnavalraad een prins aan , die het jaar daarop toetreed bij de Prinsencaemere. Het eerste jaar welliswaar als "aspirant prins", maar het jaar daarop als volwaardig lid van de prinsencaemere. Een gewezen prins hoeft niet persé alleen in de prinsencaemere te fungeren, hij (of zij) kunnen ook opteren om gelijktijdig bij een andere carnavalsinstantie hun bijdrage te leveren.

 • Ontstaan
 • Structuur
 • Contact
 • Doel
 • Don August-prijs
 • Prinsencaemere en Kindercarnaval
 • activiteiten
 • De Ploët
 • De Prinsen

* Eerste poging...

De eerste poging om een Prinsencaemere in Ninove op te richten dateert uit de beginjaren 70.
Enkele carnavalfreaks waarbij onder andere Libert Van Driessche, Richard Merckaert, Robert Violon, en Maurice Asselman staken de koppen bij elkaar.
Hoe goed de bedoelingen ook waren, van een Prinsencaemere kwam niets in huis.
Ook een tweede poging in de Gambrinus bleef zonder resultaat.
* In 1985......
In 1985 werden Theo De Quick en Richard Merckaert, twee uitgelezen medestichters van Carnaval Ninove, uit de Carnavalraad gezet.
Zij mochten ook niet deelnemen aan de Roze Zondagtrein.
Die stoet telde toen 36 groepen. Theo en Richard, vergezeld van Camiel Van Laethem, liepen toch in de stoet en wandelden zelfs op het einde ervan voorbij de tribune van de
eregenodigden met een in de haast gemaakt bordje 36 BIS.


De naam 36 Bis zou van dan af een vast begrip worden in de carnavalmiddens.


Een jaar later werd Camiel de eerste aangestelde prins Carnaval onder de naam Don Camillo.
Onder impuls van Etienne Geeroms, staken in het begin van 1991 de oud-Prinsen Patrick Carael, Nestor Van Volxem, Camiel Van Laethem en Philippe Van Der Haegen de koppen bij elkaar. Bij alle gewezen Prinsen (20) werd gepolst naar hun idee over het oprichten van een Prinsencaemere. Het resultaat van die bevraging was ronduit schitterend: 14 van hen reageerden positief. In april 1991 werd de Prinsencaemere officieel boven de doopvont gehouden en telde zij 14 Prinsen en 2 Keizers.


Momenteel heeft de Prinsencaemere reeds een rijke traditie opgebouwd. Jaarlijks wordt op de opening van het carnavaljaar de uittredende prins aangesteld tot “debutant” in de Prinsencaemere.

Op de eerstvolgende machtsoverdracht wordt hij dan opgenomen als volwaardig lid. Zo krijgt de Prinsencaemere jaarlijks dus 1 nieuw lid, behalve wanneer de uittredende prins beslist om zich nuttig te maken in een andere vereniging (bvb de Ridders in de Wortelorde of de Carnavalraad)

 

Intussen zijn ons, spijtig genoeg, ook reeds een paar  leden ontvallen.

 

Voorts schenkt de Prinsencaemere jaarlijks aan het kindercarnaval waardevolle prijzen en uiteraard staat zij ook in voor de uitreiking van de door de groepen zeer gegeerde Keizer Augustprijs

De Prinsencaemere schonk ook, op 7/2/2010 ter gelegenheid van 50 jaar carnaval Ninove, aan de stad Ninove en zijn bevolking, het carnavalmonument “Dingsken” ter ere van de overleden carnavalist .

 

 

Het bestuur van de Prinsencaemere bestaat uit

 • de voorzitter
 • de ondervoorzitter
 • de penningmeester
 • de secretaris.


Het voorzitterschap van de Prinsencaemere wordt waargenomen door het “Opperhoofd”. Deze blijft in functie zolang hij dit zelf beslist of door overmacht belet.

Deze functie wordt momenteel waargenomen door HERREMANS ERIc.


Het Opperhoofd heeft de algemene supervisie over de goede werking van de Prinsencaemere en de coördinatie ervan.


Voorts bestaan er binnen de Prinsencaemere nog een aantal aanvullende functies nl:

 • een decaan
 • een technisch directeur
 • een materiaalmeester
 • een archivaris
 • een webcoördinator

 

In 2008 zijn er 2 ere-functies in het leven geroepen:

 • Ereopperhoofd als dank voor 11 jaar uitstekende dienst als opperhoofd : Libert Van Driessche

 

 • Eredame van de Prinsencaemere als dank voor haar onvoorwaardelijke en onbevooroordeelde inzet als juryvoorzitster voor de Keizer August prijs: mevrouw Nadine Decat

Opperhoofd : HERREMANS Eric

Doel van de Prinsencaemere
De Prinsencaemere heeft als doel de titel “Prins Carnaval van de Stad Ninove” in ere te houden gedurende alle activiteiten die ook maar enigszins betrekking hebben op Carnaval Ninove.

 • De Prinsencaemere en de Don August-prijs.
 • Wat is de Keizer August-prijs
 • De jurering
 • WINNAARS DON AUGUSTPRIJS

 


De Prinsencaemere reikt ieder jaar na de Roze Zondagtrein haar “Keizer August-prijs” uit. De winnaar wordt bekendgemaakt vóór de afroeping van de laatste 5 groepen op het balkon van het oud stadhuis.

 

De prijs zelf – bestaande uit een geldprijs (€1000) en een prachtige trofee geschonken door het AC Don August – wordt op een persconferentie officieel overhandigd aan de winnende groep.

 

De "Keizer August-prijs" verwijst naar Aloïs Arijs die in 1983 onder de naam Don August tot 2de Keizer van Ninove werd gekroond maar helaas in juni 1997 overleed.


Keizer August was het eerste Opperhoofd van de Prinsencaemere en de Keizer Augustprijs werd dan ook in het leven geroepen om onze vriend Alois in het Ninoofse carnavalgebeuren de nodige eer te betuigen.

 

 

Bij de jurering wordt onder meer gekeken naar het humoristische gedrag van de deelnemers tijdens de stoet, de uitwerking van de kledij, de spitsvondigheid en de originaliteit bij de uitwerking van het opgelegde thema, het ludieke én de presentatie (show) van de groep vóór de eretribune en gedurende de ganse stoet.

 

WINNAARS DON AUGUSTPRIJS

1998

BOSJ OP

1999

JUST OP TAUIDJ

2000

VAN TEUT

2001

ASDA MO GOED AFLUPT

2002

D’ OEVERLEUPERS

2003

DE ZJIELEN

2004

PIER VEER T’ LAWAITJ

2005

WEL BESTETJ

2006

SKIEF GEZOEPEN

2007

KREIM

2008

SPASJEZOT

2009

SKIEF GEZOEPEN

2010

SPASJEZOT

2011

Iet en Geriet

2012

DE MOESJKES

2013

VAN 'TALVERDRAU DONKER

2014

WEL BESTEDJ

2015

De Smosjterpotn

2016

Skief Gezoopen - Kleine Don August: Maskesskoeten

2017 Ietj & Geriejt - Kleine Don August: De Sjikke Marionetten
2018 ????
   
   
   

 

 

 

 

 

  

De Prinsencaemere en kindercarnaval


Dit jaar zal de Prinsencaemere opnieuw een steentje bijdragen tot de herkenning van onze Ninoofse kindercarnaval. De "kinderprijs van de Prinsencaemere" zal ervoor zorgen dat onze ninoofse mini - carnavalistjes na de carnavalsdagen het aangename aan het gezonde kunnen paren.

 

De kinderprins en -prinses en de winnaars van de 1ste, 2de en 3de prijs van de individuelen en de 1ste prijs van de groepen 2 tot 5 krijgen een jaarabonnement voor het zwembad “De kleine dender”

Overzicht activiteiten van de Prinsencaemere

 

    

 

 

 

11 November

Bloemenhulde voor onze weggevallen makkers aan “Dingsken” om 10u00.

Nadien aansluiting bij de officiële ceremonie van de opening van het carnavaljaar .

 

Eetfestijn Prinsencaemere

 

 

 

 

Kindercarnaval


  kindercarnaval:

Bekendmaking en uitreiking KEIZER AUGUST-PRIJS

 

 

 

Doel:
De Prinsencaemere reikt een prijs uit voor het beste en nieuw uitgebracht carnavalsliedje voor Carnaval Ninove. Deze prijs kan gewonnen worden door een groep of individu, al dan niet lid van een carnavalsvereniging.
Meerdere inschrijvingen zijn mogelijk.

Hoe gebeuren de inschrijvingen?
De inzendingen hieromtrent moeten binnen zijn VOOR zondag 26 februari om 00.00. Opgelet deze datum is een week verlengd op grote vraag van de groepen uit.

Gelieve dit binnen te zenden in mp3 naar ” Deplaat@telenet.be” voor het beste carnavalslied of “ stoetlieken@telenet.be ” voor het beste stoetlied.
We wensen jullie nog veel inspiratie toe en mooie opnamemomenten!

Wat valt er te winnen?
• 500 € voor het beste carnavalslied

• 300€ voor het beste stoetliedje. 

 

DE PRINSEN VAN NINOVE

 

 

 

1961

DE GEEST WILLY

JEROOM I

 

Overleden

1962

DE GEEST WILLY

JEROOM I

 

Overleden

1963

MUYLAERT HERMAN

DON MICKEY

 

 

1964

RAES ALBERT

DON CAMILLO

 

Overleden

1965

VANDRIESSCHE LIBERT

LIBART

 

 

1966

VIOLON ROBERT

DON ROBERTO

 

Overleden

1967

VAN LONDERSEELE GABY

GABY I

 

 

1968

VAN LONDERSELE GABY

GABY I

 

 

1969

SERGAENT WILLY

WILL I

 

 

1970

ASSELMAN MAURICE

DON MORITZ

1e Keizer (op rust)

Overleden

1971

ASSELMAN MAURICE

DON MORITZ

 

Overleden

1972

ASSELMAN MAURICE

DON MORITZ

 

Overleden

1973

SIROYT MARC

CASIMIR

 

 

1974

VERCKENS URBAIN

URBAAN

 

 

1975

BUYZE DONALD

DON ALD DUCK

 

 

1976

VANDERSTRAETEN FREDDY

DON FREDO

 

 

1977

VANDERSTRAETEN FREDDY

DON FREDO

 

 

1978

JACOBS ARMAND

DON KUYPER

 

Overleden

1979

JACOBS ARMAND

DON KUYPER

 

Overleden

1980

DEKENS JOZEF

DON JO

 

Overleden

1981

ARIJS ALOIS

DON AUGUST

2e keizer

Overleden

1982

ARIJS ALOIS

DON AUGUST

1e opperhoofd PC

Overleden

1983

ARIJS ALOIS

DON AUGUST

Van 1991 tot 1997

Overleden

1984

VANDEN EECKHOUDT MARC

DON CHIPS

 

 

1985

VANDEN EECKHOUDT MARC

DON CHIPS

 

 

1986

VAN LAETHEM KAMIEL

KAMIEL I

 

Overleden

1987

VAN VOLXEM NESTOR

NESTOR

 

 

1988

CARAEL PATRICK

PATRICK

 

 

1989

HAELTERMAN GEORGES

GEORGES I

 

Overleden

1990

VAN DER HAEGEN PHILIPPE

FILIP

 

 

1991

BEECKMAN FRIEDA

FRIEDA

 

 

1992

HOLTYZER GEORGES

GEORGES II

 

 

1993

VAN BELLE KAREL

KAREL I

 

 

1994

STANDAERT GINO

GINO

 

 

1995

PLANCKE MARC

MARC

 

 

1996

SIMON LUC

LUC

 

 

1997

NEUCKERMANS WILLY

WITJES I

 

Overleden

1998

LAUWAERT RIK

RIK

 

 

1999

DE WINTER BENNY

BENNY

 

 

2000

ADRIAENS HUGO

HUGO

 

 

2001

BAYENS JONATHAN

JONATHAN

 

 

2002

VERNAILLEN THEO

THEO

 

 

2003

VAN LIERDE SERGE

SERGE I

 

 

2004

HERREMANS ERIK

RIEKES I

Huidig opperhoofd vanaf 2015

 

2005

VAN KERKHOVEN DIRK

DIRK I

 

 

2006

VAN DER HAEGEN BRUNO

BRUNO I

 

 

2007

VAN DROOGENBROECK

GERT I

 

 

2008

SERMANT ANDRE

ANDRE I

 

 

2009

ULIN SIMON

SIMON I

 

 

2010

NUYTS MARIO

NOTJES

 

 

2011

KELLY GOELENS

KELLY I

 

 

2012

MANU GEEROMS

MANU

 

 

2013

PIETER DE MOOR

MOOR

 

 

2014

GINO PREST

PRESTI

 

 

2015

Yves Vernaillen

YVES

 

 

2016

Johan Du Four

FAI

 

 

2017

?????